σύνολο απoθήκης ανάπλασης

by Άγγελος κυρίου

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
00:58
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
01:42
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
01:29
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
01:22
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
03:41
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
03:14
185.
186.
187.
188.
189.
03:18
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
02:37
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
03:23
223.
224.
225.
226.

about

σύνολο αποθήκης ανάπλασης:
αποτελείται από ηχογραφήσεις πάνω σε τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί και κυκλοφορήσει από ανθρώπους στο παρελθόν/ δεν αποτελεί ολοκληρωμένο κάτι (ηχογράφημα, σειρά ) ή κάτι που κλείδωσε και μοιράζεται, αποτελεί επιφάνεια στην οποία συγκεντρώνονται οι ηχογραφήσεις αυτές/ αναπαραγωγή-αποθήκευση-ακρόαση κατά βούληση


τα στοιχεία κάθε τραγουδιού πάνω στο οποίο γίνεται η ηχογράφηση, σημειώνονται στις πληροφορίες της αντίστοιχης ηχογράφησης,
ύστερα από αναζήτηση εντός και εκτός οθόνης/
λάθη που τυχόν παρατηρηθούν σε αυτά, ας αναφέρονται, αν υπάρχει η διάθεση, στη διεύθυνση angeloskyriou@gmail.com
:)

credits

released February 3, 2012

tags

tags: pop Αθήνα

license