σύνολο απoθήκης ανάπλασης

by Άγγελος κυρίου

/
  • Streaming + Download

    Purchasable with gift card

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
00:58
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
01:42
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
01:29
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
01:22
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
03:41
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
03:14
185.
186.
187.
188.
189.
03:18
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
02:37
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
03:23
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

about

σύνολο αποθήκης ανάπλασης:
αποτελείται από ηχογραφήσεις πάνω σε τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί και κυκλοφορήσει από ανθρώπους στο παρελθόν/ δεν αποτελεί ολοκληρωμένο κάτι (ηχογράφημα, σειρά ) ή κάτι που κλείδωσε και μοιράζεται, αποτελεί επιφάνεια στην οποία συγκεντρώνονται οι ηχογραφήσεις αυτές/ αναπαραγωγή-αποθήκευση-ακρόαση κατά βούληση


τα στοιχεία κάθε τραγουδιού πάνω στο οποίο γίνεται η ηχογράφηση, σημειώνονται στις πληροφορίες της αντίστοιχης ηχογράφησης,
ύστερα από αναζήτηση εντός και εκτός οθόνης/
λάθη που τυχόν παρατηρηθούν σε αυτά, ας αναφέρονται, αν υπάρχει η διάθεση, στη διεύθυνση angeloskyriou@gmail.com
:)

credits

released February 3, 2012

license

tags

If you like Άγγελος κυρίου, you may also like: